Μηχανήματα

ΤΡΟΦΟΔΟΤΗΣ ΦΙΑΛΩΝ POSIMAT MASTER 10 Εκδήλωση ενδιαφέροντος
POSIMAT MASTER 10
Ανορθωτής-τροφοδότης φιαλών, με 10 χωνιά τροφοδοσίας, με εξοπλισμό για δύο σχετικά πανομοιότυπων φιαλών, παραγωγικότητας 5.500 φιαλών/ώρα, με κάδο ½ κυβικά μέτρα, και αναβατόριο τροφοδοσίας.
Η μηχανή POSIMATMASTER 10 περιλαμβάνει:
1.    Ηλεκτρική εγκατάσταση που αποτελείται από:
     α.  Ηλεκτρικό σύστημα προστατευμένο με IP-55,
     β. Σύστημα ελέγχου με πλήκτρα για το ξεκίνημα, σταμάτημα και E-STOPεπείγον σταμάτημα (κινδύνου) και καταμετρητής φιαλών.
2.    Ταινία εξόδου με vacuumγια φιάλες με επίπεδη βάση και ασφαλή χειρισμό τους.
3.    Ειδική εγκατάσταση για τον εφοδιασμό πεπιε-σμένου αέρα με σύστημα εξοικονόμησης ενέργειας όταν η μηχανή δεν λειτουργεί.
4.    Κάλυμμα στο πάνω μέρος της μηχανής για μείωση θορύβου.
5.    Σύστημα ταχύτητας αλλαγής του μεγέθους των φιαλών που γίνεται από την μπροστινή πόρτα της μηχανής χωρίς εργαλεία, ρυθμίσεις και επίπονη δουλειά.
6.    Καταμετρητής των φιαλών που εισέρχονται στη μηχανή.
7.    Παντεταρισμένο σύστημα απόρριψης παραμορφωμένων φιαλών.
8.    Manual, οδηγίες λειτουργίας, χειρισμού, ηλεκτρικά σχέδια και διαγράμματα.
9.    Συμμόρφωση πιστοποίηση CE.
*Επιδέχεται και μεγαλύτερων διαστάσεων χοάνη αναβατορίου.
Επιστροφή