Μηχανήματα

AVOL 8K 5L (3600φ/ώρα 250-5000ml) Εκδήλωση ενδιαφέροντοςΑΥΤΟΜΑΤΗ ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΗ ΓΕΜΙΣΤΙΚΗ (ΟΓΚΟΜΕΤΡΙΚΗ) ΜΗΧΑΝΗ

 http://www.youtube.com/watch?v=Z-zo4wfTx6Y

τύπου  AVOL8Κ- 5L  κατασκευής  ΓΕΩΠΑΚ ΑΤΕΒΕ 
Η γεμιστική μηχανή AVOL8K- 5Lείναι μια αυτόματη ευθύγραμμη  ογκομετρική  μηχανή με οκτώ ( 8 ) ογκομετρικούς κυλίνδρους – οκτώ  κεφαλές πλήρωσης.
 
■ Πλήρως ανοξείδωτη κατασκευή ( st316lκατάλληλο για προιόντα χλωρίου)
■ Κατάλληλη για εμφιάλωση προϊόντων με μικρή και μεσαία πυκνότητα
   όπως (ελαιόλαδο, σπορέλαια, λιπαντικά, πετρελαιοειδή, χυμοί,
   απορρυπαντικά).
■ Κατάλληλο για περιέκτεκτες απο γυαλί, πλαστικό, η λευκοσιδηρό
Οκτώ( 8 ) ογκομετρικοί κύλινδροι,  όγκος πλήρωσης απο 250–5000 ml (max5200ml)με δύο βαλβίδες ( εισόδου – εξόδου ) προιόντος ανά κύλινδρο.
- Η κίνηση των βάκτρων των κυλίνδρων γίνεται με ηλεκτροκινητήρα
( για ομαλή κίνηση ) ισχύος 4 HP( ελεγχόμενο απο inverter).
 Οκτώ ( 8) κεφαλές πλήρωσης (με βαλβίδα και φραγή απο έμβολο
   για αποφυγή σταξίματος κατά την ολωκλήρωση της πλήρωσης).
-  Η κίνηση των κεφαλών κατά την βύθιση γίνεται με ηλεκτροκινητήρα
   ελεγχόμενο απο inverter, και ελεγχόμενη θέση.
■ Δίσκoςσυλλoγήςσταγόvωv(αν υπάρχει)κάτωαπόταγεμιστικά στόμια.
■ Πλήρωςηλεκτρovικάελγχόμεvηλειτoυργίατηςμηχαvήςεκτόςτης
   λειτoυργίας non-dripκαιτoυεγκλωβισμoύ τω vφιαλώv κάτω από
   ταγεμιστικά στόμια πoυ ελέγχovτα ιπvευματικά.
■ Αυτόματo κεvτράρισμα τωv φιαλώv πριv ξεκιvήσει η διαδικασία
    πληρώσεως.
■ Εvδεικτική πραγματική παραγωγή40 - 45 φιάλες/λεπτό τωv1000ml 
  και εξαρτώμεvη από τoπρoϊόv και τηδιάμετρo τoυ λαιμoύ της φιάλης.
■ Επαvαλαμβαvόμεvηακρίβειαπληρώσεως+ 0,2%.
■ Κεντρική μονάδα ελέγχου όλων των λειτουργειών ( PLCSiemens), με
  τα εξής χαρακτηριστικά:        
- Χειρισμός μέσω οθόνης touchpanel.
- Ρυθμίσεις ταχύτητας πλήρωσης ογκομετρικών κυλίνδρων και
  αποθήκευση για κάθε διαφορετικό προιόν.
- Ρύθμιση όγκου πλήρωσης και αποθήκευση για κάθε προιόν.
- Ρύθμιση θέσης των κεφαλών πλήρωσης καθώς ταχύτητας και σημείου
  βύθισης μέσα στον περιέκτη και αποθήκευση.
-Οπτική ένδειξη όλων των λειτουργειών σχηματικά στην οθόνη καθώς
 και την κατάσταση της λειτουργείας της μηχανής.
-Μενού καθαρισμού κυλίνδρων - κεφαλών της μηχανής.
-Μετρητής παραγωγής.
■ Φωτοκύτταρα ανίχνευσης μπλοκαρίσματος φιαλών μεταξύ γεμίσματος
  πωματισμού.
■ Δεξαμεvή200 λίτρωv από αvoξείδωτo χάλυβα τoπoθετημέvη πάvω
   από τoυς oγκoμετρικoύς κυλίvδρoυς με διακόπτη-πλωτήρα και
   βαλβίδα κλεισίματoς.
   Τoπρoϊόvμπoρεί vα τρoφoδoτηθεί στη δεξαμεvή με βαρύτητα ή με
   αvτλία. (Η αvτλία δεv περιλαμβάvεται).
■ Αvoξείδωτα πλευρικά μεταφoρικoύ συστήματoς με ανοξείδωτα
  έρπυστρα, μήκoυς 4 μέτρα με ρυθμιζόμεvoυς πλευρικoύς oδηγoύς και
  ρυθμιζόμεvης ταχύτητας.
■ Η μηχανή πληρεί τις απαιτήσεις CE, και είναι κατάλληλη με τις
   προδιαγραφές HACCP.                                                        
 

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ    AVOL8Κ – 5L
 
Ονομαστική παραγωγή
Με οκτώ κεφαλές πλήρωσης
Δόσεις/ώρα
(για 1000 ml)
max2.800 τεμ.
 
Ονομαστική παραγωγή
 Με οκτώ κεφαλές πλήρωσης
Δόσεις/ώρα
(για 5000 ml)
 
max1.100 τεμ.
 
 Κλίμακα δοσομέτρησης
ml 250 ~ 5000
 
 Ακρίβεια δοσομέτρησης
  ±0,2%
 
 Διάμετρος ή πλάτος δοχείων (στάνταρ έκδοση)
mm 50 - 120**
 
Ύψος δοχείου
mm max400
 
Τροφοδοσία
   
 
· Ηλεκτρική
V/ Hz 380 / 50
 
·Πεπιεσμένου αέρα
Bar 5 - 6
 
· Νερό για πλύσιμο
   
 
Εγκατεστημένη ισχύς
KW 4,7
 
Απαιτείται αεροσυμπιεστής 3,5 HPμε  
 αεροφυλάκιο 200ltr(δεν συμπεριλαμβάνεται)
   
 
Κατανάλωση αέρα
Lt/ ώρα 150
 
 
*  Η μέγιστη παραγωγή της μηχανής εξαρτάται από την διάμετρο των στομίων των φιαλών  δοχείων, την θερμοκρασία του προϊόντος και την ποιότητά του.
 
**Η μηχανή μπορεί να χειριστεί ιδιαίτερα μεγάλο εύρος περιεκτών κατόπιν συνεννόησης με πιθανή επιβάρυνση του κόστους.
 
 
 
                                      ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΕΡΩΝ ΜΗΧΑΝΗΣ
 
 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ                                           ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
 

 
 
 
 
1
ΚΥΡΙΩΣ ΠΛΑΙΣΙΟ ΒΑΣΗ
 


ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΡΑΠΕΖΙ ΒΑΡΕΩΣ ΤΥΠΟΥ

          Διαστάσεις :1200 x800 mmΜ χ Π
          Υψος          : εργασίας 900 mm
          Εδραση      : με τέσσερα πέλματα έδρασης ( Φ100 χ Μ16 )
                               στο έδαφος ρυθμιζόμενου ύψους ± 100 mm
          Πρόσβαση  : στό εσωτερικό ( όπου εδράζεται ο κεντρικός
                               μηχανισμός συγχρονισμού κίνησης και ελέγχου
                               θέσης των βάκτρων των ογκομετρικών κυλίνδρων,
                               καθώς και κεφαλών πλήρωσης ο αυτοματισμός
                               ελέγχου των πνευματικών στοιχείων
                               ( βαλβίδες κλπ ) απο δυο αποσπόμενες θύρες
                               διαστάσεων 800 χ 500 mmέκαστη
 
 
 
1
 
MET- AN
4000 - 114
 
ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ,  τύπου ερπύστρου
         Μήκος         :  4000mm,
         Πλάτος        : ερπύστρου 114.3 mm,
         Kατασκευή  : έρπυστρο ανοξείδωτο,
                               πλευρικά ανοξείδωτα,
                               οδηγοί ρυθμιζόμενοι ανοξείδωτοι,
         Εδραση       : στο τραπέζι του συστήματος
         Κίνηση         : κινητήρας 0,37kW/380 VACΕυρωπαϊκής προέλευσης
        Ταχύτητα      : ρυθμιζόμενη μέσω inverter      
        Yψος             : εργασίας 850-950mm.
 
 


8

ΟΓΚΟΜΕΤΡΙΚΟΙ

ΚΥΛΙΝΔΡΟΙ

 
ΟΓΚΟΜΕΤΡΙΚΟΙ ΚΥΛΙΝΔΡΟΙ, πλήρωσης, ρυθμιζόμενης ταχύτητας.
      Τύπος            : AISI316l
      Εδραση          : στο τραπέζι του συστήματος
      Βάκτρο           : κυλίνδρου  AISI304
      Χωριτικότητα :  κυλίνδρου έως 5200 ml( max).
 


8

 ΚΕΦΑΛΕΣ

ΒΑΛΒΙΔΕΣ ΠΛΗΡΩΣΗΣ

 


ΚΕΦΑΛΕΣ (ΒΑΛΒΙΔΕΣ ΠΛΗΡΩΣΗΣ)

         Τύπος     :  AISI316l
         Εδραση   : μαζί με τον μηχανισμό κατάδυσης των κεφαλών
                           στο τραπέζι του συστήματος.
         Κίνηση    : μέσω ηλεκτοκινητήρα ( ρυθμιζόμενης ταχύτητας )
                          και ελεγχόμενης θέσης.
         Κεφαλή   : βαλβίδα πλήρωσης με φραγή απο πνευματικό έμβολο
                          γιά αποφυγή σταξίματος όταν ολοκληρωθεί το
                          γέμισμα.(περιλαμβάνει και μηχανισμό κεντραρίσματος του
                          λαιμού της φιάλης
          Στόμιο     : Φ12 ( με δυνατότητα διαφορετικών διαμέτρων για διαφορετικές
                           φιαλες.
 
 
 
 
 

 
1
ΣΚΑΦΗ
ΣΥΛΟΓΗΣ ΣΤΑΓΟΝΑΣ
 
ΣΚΑΦΗ ΣΥΛΟΓΗΣ, πιθανής σταγόνας μετά την ολοκλήρωση
                                 της πλήρωσης.
               Τύπος : AISI304
                Εδραση : στον μηχανισμό συγκράτησης των
                                κεφαλών με δυνατότητα ρύθμισης.
 
 
 
1
ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΣΥΓΚΡΑΤΗΣΗΣ ΦΙΑΛΩΝ
 
ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΣΥΓΚΡΑΤΗΣΗΣ, εγκλωβισμού φιαλών στην περιοχή
                                                      γεμίσματος.
             Τύπος       : μέσω πνευματικών εμβόλων
                                ( για εγκλωβισμό των αντίστοιχων φιαλών προς
                                 πλήρωση ).
             Εδραση    : στην μεταφορική ταινία του συστήματος.
             Ασφάλεια : μέσω οπτικών αισθητηρίων για την θέση και
                               τον αριθμό των εισερχόμενων φιαλών ( τόσο
                               κατά την είσοδο τους όσο και κατά την
                               έξοδό τους απο τον μηχανισμό συγκράτησης).
 
 
 
1
ΔΕΞΑΜΕΝΗ
 
ΔΕΞΑΜΕΝΗ, αποθήκευσης προιόντος πρός πλήρωση.
        Τύπος           : AISI304
        Εδραση         : στο τραπέζι του συστήματος
        Χωριτικότητα : 200 ltr
        Ελεγχος         : πλήρωσης, μέσω τριών αισθητηρίων
                                και βαλβίδας .
        Πλήρωση       : (προαιρετικά μέσω αντλίας 5 m3 / h)
 
 
1
 
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΣ
ΠΙΝΑΚΑΣ
 
ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ, ηλεκτρικής εγκατάστασης.- Χειριστήριο
            Τύπος   : IP55 – AISI304
            Εδραση : στο τραπέζι του συστήματος.
            Περιέχει : κυκλώματα αυτοματισμού και ελέγχου του
                            συστήματος.
                            PLC  SIEMENS ( Κεντρική μονάδα ελέγχου)
                          Ασφαλής οδήγηση ηλεκτροβαλβίδων, μέσω solid
                            Staterele.
 
 
 
 
 
                      
 
 
 
 
 
 

                                  ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙΑΣ
 


Α.    ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΚΥΚΛΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

■ Ο έλεγχος της μηχανής γίνεται μέσω της οθόνης χειρισμού.
■ ΟΝ κεντρικού διακόπτη και πίεση του πλήκτρου επιλογής προιόντος.
■ Εκκίνηση μεταφορικής ταινίας , εκκίνηση αυτόματου κύκλου  και οι κεφαλέςπλήρωσης παίρνουν την θέση ύψους λειτουργείας τους σύμφωνα μετην   αποθηκευμένη τιμή του προιόντος.
■ Τοποθέτηση των περιεκτών στην μεταφορική ταινία εισόδου ( από τον χειριστή).
■ Ο μηχανισμός συγκράτησης φιαλών  μετράει και εγκλωβίζει  στον χώρο πλήρωσης   τους περιέκτες που πρόκειται να γεμιστούν. ( Εάν δεν υπάρχει περιέκτης μένει σε αναμονή μέχρι να εισαχθεί  ο ακριβής αριθμός περιεκτών )
■ Ελευθερώνονται οι κεφαλές πλήρωσης απο την σκάφη συλλογής σταγόνας.
■ Οι κεφαλές πλήρωσης καταδύονται μέχρι να φθάσουν στο σημείο όπου εχουν ρυθμιστεί ενω ταυτόχρονα ο μηχανισμός κεντραρίσματος των λαιμών έχει σταθεροποιήσει τούς περιέκτες οι οποίοι είναι έτοιμοι για πλήρωση. (η κατάδυση είναι πλήρης και με δυνατότητα ρύθμισης ταχύτητας).
■ Ενεργοποίση ογκομετρικών κυλίνδρων για πλήρωση περιεκτών.
■ Ολοκλήρωση πλήρωσης, α. Επιστροφή κεφαλών,
                                     β. Εξοδος σκάφης συλλογής
                                     γ. Eλευθέρωση γεμάτων περιεκτών με ταυτόχρονηκίνηση των ογκομετρικών κυλίνδρων για να γεμίσουν
με νέο προιόν απο την δεξαμενή, και έναρξη εισόδουνέων άδειων περιεκτών για να ξεκινήσει η διαδικασίαπλήρωσης εκ νέου.
■ Ασφάλεια. 1.Emergency stop (σταματάει πλήρως όλα τα κινούμενα    
                    μέρη).
                 2. Εαν η μεταφορική ταινία εξόδου είναι γεμάτη λόγω
                     προβλήματος της επόμενης μηχανής (Πωματιστικό) η
                     μηχανή μένει σε κατάσταση αναμονής χωρίς να
                     ελευθερώσει τους περιέκτες απο τον χώρο πλήρωσης.
                 3.Σημέια όπου υπάρχουν κινούμενοι μηχανισμοί με
                    πιθανότητα να προκαλέσουν τραματισμό είναι
                    προστατευμένοι.
■ Ο χειριστής απομακρύνει τους περιέκτες και επαναλαμβάνει την πιό πάνω διαδικασία.
Επιστροφή