Μηχανήματα

AO 4K 1L (1800φ/ώρα 50-1000ml) Εκδήλωση ενδιαφέροντος

 τύπου  ΑΟ/4Κ- 1L  κατασκευής  ΓΕΩΠΑΚ  ΑΤΕΒΕ
 
Η γεμιστική μηχανή ΑΟ/4K-1Lείναι μια αυτόματη ευθύγραμμη  ογκομετρική  μηχανή ηλεκτροπνευματικής λειτουργείας με τέσσερις ογκομετρικούς κυλίνδρους - τέσσερις κεφαλές  πλήρωσης.
 
■ Πλήρως ανοξείδωτη κατασκευή.
■ Κατάλληλη για εμφιάλωση προϊόντων με μικρή και μεσαία πυκνότητα
   όπως ( ελαιόλαδο, σπορέλαια, λιπαντικά, πετρελαιοειδή, χυμοί,
   απορρυπαντικά κ.λ.π.)
■ Κατάλληλο για περιέκτεκτες απο γυαλί, πλαστικό, η λευκοσιδηρό.
■ Με τέσσερις ( 4 ) ογκομετρικούς κυλίνδρους.
■ Ογκος πλήρωσης  απο 100 – 1000 ml   (max1200 ml).
■ Με τέσσερις ( 4 ) κεφαλές πλήρωσης (με βαλβίδα και φραγή απο
  έμβολο για αποφυγή σταξίματος κατά την ολοκλήρωση της
  πλήρωσης).
■ Απόδοση έως και 1500 – 1700 προιόντα / ώρα για περιέκτες του 1 Lt
  η έως και 300 – 350 προιόντα /ώρα για περιέκτες των 5 Lt.
■ Ακριβής πλήρωση,  χωρίς να λερώνονται οι περιέκτες.
■ Ευκολία στον χειρισμό ( με μία ταυτόχρονη ρύθμιση όγκου και για
  τους τέσσερις κυλίνδρους).
■ Όλα τα υλικά που έρχονται σε επαφή με το προιόν είναι υψηλής
  ποιότητας και κατάλληλα με τις απαιτήσεις της νομοθεσίας.
■ Η μηχανή πληρεί τις απαιτήσεις CE,  και είναι κατάλληλη με τις
  προδιαγραφές HACCP.
 
 
ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Α. ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΚΥΚΛΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

■ Εκκίνηση μεταφορικής ταινίας , εκκίνηση αυτόματου κύκλου.
■ Τοποθέτηση των περιεκτών στην μεταφορική ταινία εισόδου από τον
   χειριστή.
■ Ο μηχανισμός συγκράτησης φιαλών  μετράει και εγκλωβίζει  στον
   χώρο πλήρωσης  τους περιέκτες που πρόκειται να γεμιστούν. Εάν δεν
   υπάρχει περιέκτης μένει σε αναμονή μέχρι να εισαχθεί  ο επιλεγμένος
   ακριβής αριθμός περιεκτών.
■ Ελευθερώνονται οι κεφαλές πλήρωσης απο την σκάφη συλλογής
   σταγόνας.
■ Οι κεφαλές πλήρωσης καταδύονται μερικώς μέχρι να φθάσουν στο
   σημείο όπουέχουν ρυθμιστεί, 10-15 mmστον λαιμό, ενώ ταυτόχρονα
   ο μηχανισμός κεντραρίσματος των λαιμών έχει σταθεροποιήσει τούς
   περιέκτες οι οποίοι είναι έτοιμοι για πλήρωση. Η κατάδυση είναι
   μερική και με δυνατότητα ρύθμισης ταχύτητας.
■ Ενεργοποίηση ογκομετρικών κυλίνδρων για πλήρωση περιεκτών.
■ Ολοκλήρωση πλήρωσης  α. Επιστροφή κεφαλών,
                                     β. Έξοδος σκάφης συλλογής,
                                     γ. Eλευθέρωση γεμάτων περιεκτών με
                                         ταυτόχρονηκίνηση των ογκομετρικών
                                         κυλίνδρων για να γεμίσουν με νέο προιόν
                                         από την δεξαμενή, και έναρξη εισόδου
                                         νέων άδειων περιεκτών για να ξεκινήσει η
                                         διαδικασία πλήρωσης εκ νέου.
■ Ασφάλεια.  1. Emergencystop, σταματάει πλήρως ολα τα κινούμενα
                      μέρη.
                  2. Εάν η μεταφορική ταινία εξόδου είναι γεμάτη λόγω
                      προβλήματος της επόμενης μηχανής (Πωματιστικό) η
                      μηχανή μένει σε κατάσταση αναμονής χωρίς να
                      ελευθερώσει τους περιέκτες απο τον χώρο πλήρωσης.
                  3. Σημεία όπου υπάρχουν κινούμενοι μηχανισμοί με
                      πιθανότητα να προκαλέσουν τρυματισμό είναι
                      προστατευμένοι.
Β. ΗΜΙΑΥΤΟΜΑΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
■ Υπάρχει η δυνατότητα ημιαυτόματης λειτουργίας, επιλέγοντας από το
   χειριστήριο.
■ Εκκίνηση μεταφορικής ταινίας.
■ Ο χειριστής τοποθετεί τέσσερις (4) περιέκτες και με διαδοχική πίεση
   του μπουτόνμε την ένδειξη ΜΑΝUAlLολοκληρώνεται ο κύκλος βήμα –
   βήμα.
■ Πιέζοντας το μπουτόν ΑΔΕΙΑΣΜΑ ΓΡΑΜΜΗΣ οι φιάλες εξέρχονται από
   τον χώρο πλήρωσης. Την διαδικασία μπορούμε να την
   επαναλάβουμε  
                     
Επιστροφή