Μηχανήματα

HMZ ΡΑΟΥΛΟΔΡΟΜΟΣ Εκδήλωση ενδιαφέροντοςΗΜΙΑΥΤΟΜΑΤΟ ΓΕΜΙΣΤΙΚΟ ΗΜΖ/1ΚΕ/P(P: ΡΑΟΥΛΑ)

  Ημιαυτόματο γεμιστικό υγρών με ηλεκτρονική ζύγιση βάρους, αποτελούμενο από μια γεμιστική κεφαλή και μια ηλεκτρονική ζυγαριά, κατάλληλο για προϊόντα βάρους ως 10.000gr–30.000grή 50.000gr, και για ενδιάμεσες τιμές βάρους, με ραουλόδρομο, για την ευκολότερη διακίνηση των δοχείων. Κατασκευή ΓΕΩΠΑΚ ΑΤΕΒΕ


ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΕΡΩΝ :

1.Πλαίσιο ανοξείδωτης κατασκευής βαρέως τύπου, με ανοξείδωτα       
   ελεύθερα ράουλα,Φ 32 x320 mm, διαστάσεων 1200 x500mmMxΠ,
   ύψος εργασίας 700 ±50mm,με εύκολη πρόσβαση στους  
   μηχανισμούς.
Το μηχάνημα εδράζεται στο έδαφος με τέσσερα πόδια με ρυθμιζόμενα πέλματα.
   Στο πλαίσιο  εδράζονται:
   α. Ραουλόδρομος εισόδου 430Χ320 mmΜΧΠ
   β. Η πλατφόρμα ζύγισης 420x320 mmMxΠ, με ράουλα st/stελεύθερα
   γ. Ραουλόδρομος εξόδου 350 Χ 320 mmΜΧΠ
   δ. Ο πίνακας-χειριστήριο και τα μέρη του αυτοματισμού
   ε. Η γεμιστική κεφαλή
   ζ. Βάση κεντραρίσματος φιάλης, δοχείου
   η. Πνευματικό κύκλωμα
 
2.Πλατφόρμα ζύγισης  ανοξείδωτης κατασκευής διαστάσεων 420
   x320mmMxΠ, επί της οποίας υπάρχει ανοξείδωτος ραουλόδρομος.
   (Διάστ. ράουλου Φ 32 x320mm).
   Η πλατφόρμα κρατά ερμητικά κλειστή την δυναμοκυψέλη, ώστε να
   την προστατεύει από σκόνη,  υγρασία, μηχανικές καταπονήσεις,
   κρούσεις.
   Η δυναμοκυψέλη είναι δυνατότητας 50kg, προέλευσης – κατασκευής
   TEDEA-HUNTLEICH  Ευρώπης , τύπος 10/40 ενός σημείου.
 
3.Πίνακας χειριστήριο ανοξείδωτης κατασκευής, διαστάσεων 350 x240 x150mmMxΠxΥ που περιλαμβάνει :
-Τον ηλεκτρονικό ελεγκτή ζύγισης, τύπου OMRONK3NVIαπωνίας , πολλαπλών δυνατοτήτων με οθόνη display100x40mmμε φωτεινές ενδείξεις LEDκαι πέντε (5) προγραμματιζόμενα πλήκτρα ρυθμίσεων, και ενδείξεις των λειτουργιών και του βάρους.
-Γενικό διακόπτη ΟΝ/ΟFF, διακόπτη ON/OFFαντλίας (αν υπάρχει.)
-Πλήκτρα START  (έναρξη λειτουργίας ζύγισης ) και RESET(μηδενισμού του απόβαρου) και Ε-STOP.
-Ηλεκτρικό κύκλωμα.
-Ο πίνακας-χειριστήριο εδράζεται στο τραπέζι με ανοξείδωτη βάση και σύνδεσμο, με δυνατότητα στροφής δεξιά-αριστερά.
 
4.Μια γεμιστική κεφαλή  ανοξείδωτης κατασκευής , AISI304, που διαθέτει στόμιο διαμέτρουΦ 20 mm που δεν στάζει, και πνευματικό έμβολο που διακόπτει την ροή μέσω της κεφαλής, μόλις επιτευχθεί το επιθυμητό βάρος .
Η γεμιστική κεφαλή βρίσκεται στερεωμένη σε βάση ρυθμιζόμενης θέσης, καθ’ύψος. Αποσυναρμολογείται εύκολα για εύκολο καθαρισμό, και φέρει τσιμούχες κατάλληλες για τρόφιμα, ή για άλλα προιόντα αναλόγως εφαρμογής.
(Πριν την γεμιστική κεφαλή υπάρχει ανοξείδωτη ballvalveγια ρύθμιση της ταχύτητας γεμίσματος και της ροής).
 
5.Βάση κεντραρίσματος φιάλης ανοξείδωτης κατασκευής ρυθμιζόμενης θέσης, που επιτρέπει και διευκολύνει τον χειριστή να τοποθετεί γρήγορα τις φιάλες στο σημείο γεμίσματος.
 
6.Πνευματικό κύκλωμα με αφυγραντήρα, λιπαντήρα, μανόμετρο και βαλβίδα του εμβόλου στην κεφαλή πλήρωσης, και σωλήνωση του δικτύου.
Το πνευματικό κύκλωμα βρίσκεται τοποθετημένο στη βάση του συστήματος.
    
Η μηχανή έχει προδιαγραφές CE και πληροί τις προϋποθέσεις κατά HACC.


ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ :

-  Χειροκίνητη τοποθέτηση των δοχείων στον ραουλόδρομο του
   μηχανήματος, κάτω από την γεμιστική κεφαλή, από τον χειριστή.
-  Αυτόματος μηδενισμός απόβαρου με το πάτημα ενός πλήκτρου, ή με
   δυνατότητα αυτόματου μηδενισμού μέσω επιλογέα μετά από χρόνο.
-  Χειροκίνητη έναρξη διαδικασίας γεμίσματος με το πάτημα ενός
   πλήκτρου, στον πίνακα του μηχανήματος.
-  Το γέμισμα επιτυγχάνεται με χρήση αντλίας (η αντλία δεν
    συμπεριλαμβάνεται) ή μέσω βαρύτητας, από υπερκείμενη δεξαμενή
   (δεξαμενή δεν συμπεριλαμβάνεται).
-  Με ένδειξη σήματος και αυτόματο σταμάτημα του γεμίσματος.
-  Με πνευματικό σύστημα στη κεφαλή γεμίσματος που δεν στάζει.
-  Χειροκίνητη απομάκρυνση του δοχείου μετά  από το γέμισμα, από
   τον χειριστή.
- Παραγωγή 300-350 δοχεία των 5lt/ώρα, κατά προσέγγιση,
  εξαρτώμενη από τον χειριστή, το προϊόν, την συσκευασία, την ροή και
   τις λοιπές συνθήκες.
-  Βάση και ολόκληρη κατασκευή  από ανοξείδωτο χάλυβα, καθώς και
   όλα τα τμήματα που έρχονται σε επαφή με το προϊόν από ανοξείδωτο
   χάλυβα, και υλικά κατάλληλα για τρόφιμα.
-  Πλατφόρμα ζύγισης ανοξείδωτη κλειστού τύπου υψηλής προστασίας.
-  Ακρίβεια γεμίσματος εξαρτώμενη από το εύρος ζύγισης, ±5grστα
   5kg, και 10± grστα 10kg.
-  Δυνατότητα χρήσης υλικών για πολλές εφαρμογές (π.χ. γέμισμα
   χημικών, αφριζόντων απορρυπαντικών, ορυκτελαίων,
   φυτοφαρμάκων κ.λπ.)
 

τεχνικά χαρακτηριστικά ΗΜΖ/1Κ-Ε/P

Ø  Παροχή ηλεκτρικού ρεύματος 220-240VAC / 50Hz,1kW
Ø  Απαιτούμενη πίεση αέρα 5-6 bar
Ø  Κατανάλωση  αέρα 10NL / κύκλο
Ø  Διαστάσεις μηχανής (MxΠxY) 1200x 500 x 1800
Ø  Ύψος εργασίας 750mm ±50mm
Ø  Μέγιστο ύψος μηχανής 1800mm
Ø  Διαστάσεις πλατφόρμας ζύγισης ΜxΠ 420x320mm
Ø  Μέγιστο βάρος ζύγισης 30kg(μεγαλύτερο κατ’απαίτηση)
Ø  Ακρίβεια ζύγισης ±5gr/ 5kg, 10± gr/ 10kg.
Ø  Ραουλόδρομος Μ xΠ 1200 x 320mm
 
 
ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ-EXTRA :

- Επέκταση ραουλόδρομου εξόδου φιαλών-δοχείων,850 Χ320 mm MXΠ
- Καταδυόμενη γεμιστική κεφαλή πνευματικής λειτουργίας για
  αφρίζοντα προϊόντα, για μερική ή πλήρη κατάδυση.
- Πλήρως αντιεκρηκτική κατασκευή για εύφλεκτα προϊόντα.
- Δυναμοκυψέλη και πλατφόρμα ζύγισης για μεγαλύτερα βάρη.
- Ποδοδιακόπτης έναρξης διαδικασίας πληρώσεως.
- Δεξαμενή προϊόντος υπερκείμενη του γεμιστικού για τροφοδοσία
  μέσω βαρύτητας
- Κατασκευή μηχανήματος με πλαστικά μέρη ή άλλα ειδικά υλικά για
  οξειδωτικά προϊόντα (π.χ. χλωρίνες, οξέα, κ.λ.π.)
- Κατασκευή ράουλων από PVCή άλλο πλαστικό υλικό
- Αντλία μεταφοράς του προϊόντος που επιλέγεται αναλόγως
  προϊόντος.  
  • Ανοξείδωτη με bypass(π.χ. ελαιόλαδα).
    Διαφραγματική πνευματική για διαλύτες και εύφλεκτα.
  • Διαφραγματική με ισοσταθμιστή (equalizer) για ομαλή ροή προϊόντος.
  • Ημιαυτόματο πωματιστικό, στην έξοδο του γεμιστικού, για βιδωτά ή πρεσσαριστά πώματα. 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ :

Για την τροφοδοσία ελαιολάδου προτείνεται η χρησιμοποίηση ανοξείδωτης φυγοκεντρικής αντλίας με bypass, της οποίας τα χαρακτηριστικά είναι :

220VAC, 50Hz, ισχύος 1,25 ΗP/ 0,9 KW, 1400rpm  137lt/minή 8220lt/h.   

Επιστροφή