Μηχανήματα

HMZ Εκδήλωση ενδιαφέροντος


ΗΜΙΑΥΤΟΜΑΤΟ ΓΕΜΙΣΤΙΚΟ ΗΜΖ/1ΚΕ 

   Ημιαυτόματο γεμιστικό υγρών με ηλεκτρονική ζύγιση βάρους, αποτελούμενο από μια γεμιστική κεφαλή και μια ηλεκτρονική ζυγαριά κατάλληλο για προϊόντα βάρουςαπό 500 ml, έως 10.000gr - 30.000gr ή 50.000gr , και για ενδιάμεσες τιμές βάρους. 

1.Τραπέζι-βάση ανοξείδωτης κατασκευής βαρέως τύπου, διαστάσεων
   600 x600mm MxΠ, ύψος εργασίας 700mm, με πλευρικά καλύμματα
   και αποσπώμενη πόρτα, για εύκολη πρόσβαση στους μηχανισμούς.

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΕΡΩΝ :

1. Το τραπέζι εδράζεται στο έδαφος με τέσσερα πόδια με ρυθμιζόμενα 
    πέλματα. 
    Στο τραπέζι εδράζονται:
   -Η πλατφόρμα ζύγισης 
   -Ο πίνακας-χειριστήριο και τα μέρη του αυτοματισμού 
   -Η γεμιστική κεφαλή 
   -Βάση κεντραρίσματος φιάλης, δοχείου 
   -Πνευματικό κύκλωμα 

2. Πλατφόρμα ζύγισης ανοξείδωτης κατασκευής διαστάσεων
    420 x 320mm, M x Π, 80mm ύψος . 
    Η πλατφόρμα κρατά ερμητικά κλειστή την δυναμοκυψέλη, ώστε να  
    την προστατεύει από σκόνη, υγρασία, μηχανικές καταπονήσεις,
    κρούσεις. 
    Η δυναμοκυψέλη είναι δυνατότητας 50kg, προέλευσης - κατασκευής
    TEDEA -HUNTLEICH Ευρώπης , τύπος 10/40 ενός σημείου. 

3. Πίνακας-χειριστήριο ανοξείδωτης κατασκευής, διαστάσεων
    350 x 240 x 150mm MxΠxΥ που περιλαμβάνει : 
  -Τον ηλεκτρονικό ελεγκτή ζύγισης, τύπου OMRON K 3NV Ιαπωνίας, 
   πολλαπλών δυνατοτήτων με οθόνη display 100x40mm με φωτεινές
   ενδείξεις LED και πέντε (5) προγραμματιζόμενα πλήκτρα ρυθμίσεων,
   και ενδείξεις των λειτουργιών και του βάρους. 
  -Γενικό διακόπτη ΟΝ/ΟFF, διακόπτη ON/OFF αντλίας (αν υπάρχει). 
  -Πλήκτρα START (έναρξη λειτουργίας ζύγισης ) και RESET
  (μηδενισμού του απόβαρου) και Ε-STOP. 
  -Ηλεκτρικό κύκλωμα. 
  -Ο πίνακας-χειριστήριο εδράζεται στο τραπέζι με ανοξείδωτη βάση και
   σύνδεσμο, με δυνατότητα στροφής δεξιά-αριστερά. 

4. Μια γεμιστική κεφαλή ανοξείδωτης κατασκευής, AISI 304, που διαθέτει στόμιο που δεν στάζει, και πνευματικό έμβολο που διακόπτει την ροή μέσω της κεφαλής, μόλις επιτευχθεί το επιθυμητό βάρος . 
Η γεμιστική κεφαλή βρίσκεται στερεωμένη σε βάση ρυθμιζόμενης θέσης, καθ’ ύψος. Αποσυναρμολογείται εύκολα για εύκολο καθαρισμό, και φέρει τσιμούχες κατάλληλες για τρόφιμα.
Πριν την γεμιστική κεφαλή υπάρχει ball valve για ρύθμιση ταχύτητας γεμίσματος και της ροής . 

5. Βάση κεντραρίσματος φιάλης ανοξείδωτης κατασκευής ρυθμιζόμενης θέσης, που επιτρέπει και διευκολύνει τον χειριστή να τοποθετεί γρήγορα τις φιάλες στο σημείο γεμίσματος. 

6. Πνευματικό κύκλωμα με αφυγραντήρα, λιπαντήρα, μανόμετρο και βαλβίδα του εμβόλου στην κεφαλή πλήρωσης, και σωλήνωση του δικτύου. 
Το πνευματικό κύκλωμα βρίσκεται τοποθετημένο στο τραπέζι του συστήματος. 

7. Ποδοδιακόπτης έναρξης διαδικασίας πληρώσεως. 

Η μηχανή έχει προδιαγραφές CE και πληροί τις προϋποθέσεις κατά HACCP. 


ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ :
 • Χειροκίνητη τοποθέτηση των δοχείων στη βάση του μηχανήματος (κάτω από την γεμιστική κεφαλή), από τον χειριστή.
 • Αυτόματος μηδενισμός απόβαρου με το πάτημα ενός πλήκτρου ή με δυνατότητα αυτόματου μηδενισμού μέσω επιλογέα μετά από χρόνο.
 • Χειροκίνητη έναρξη διαδικασίας γεμίσματος με το πάτημα ενός πλήκτρου, στον πίνακα του μηχανήματος.
 • Το γέμισμα επιτυγχάνεται με χρήση αντλίας (η αντλία δεν συμπεριλαμβάνεται ) ή μέσω βαρύτητας.
 • Με ένδειξη σήματος και αυτόματο σταμάτημα του γεμίσματος.
 • Με πνευματικό σύστημα στη κεφαλή γεμίσματος που δεν στάζει.
 • Χειροκίνητη απομάκρυνση του δοχείου μετά από το γέμισμα, από τον χειριστή.
 • Παραγωγή 300 - 350 δοχεία των 5lt/ώρα, κατά προσέγγιση, εξαρτώμενη από τον χειριστή, το προϊόν, την συσκευασία, την ροή και τις λοιπές συνθήκες.
 • Βάση και ολόκληρη κατασκευή από ανοξείδωτο χάλυβα καθώς και τα τμήματα που έρχονται σε επαφή με το προϊόν, από ανοξείδωτο χάλυβα και υλικά κατάλληλα για τρόφιμα.
 • Πλατφόρμα ανοξείδωτη κλειστού τύπου υψηλής προστασίας.
 • Ακρίβεια γεμίσματος εξαρτώμενη από το εύρος ζύγισης, ±5gr στα 5kg και 10± gr στα 10kg.
 • Δυνατότητα χρήσης υλικών και για άλλες εφαρμογές (π.χ. γέμισμα χημικών, απορρυπαντικών, ορυκτελαίων κ.λ.π.).

TEXNIKA XAΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΗΜΖ/1Κ-Ε :

Παροχή ηλεκτρικού ρεύματος 220-240VAC / 50Hz, 0.47Kw 
Απαιτούμενη πίεση αέρα 5-6 bar 
Κατανάλωση αέρα 10NL / κύκλο 
Διαστάσεις μηχανής 600 x 600 x 750mm (M x Π x Y) 
Ύψος εργασίας 750mm 
Μέγιστο ύψος μηχανής 1730mm 
Διαστάσεις πλατφόρμας ζύγισης ΜxΠ 420 x 320mm 
Μέγιστο βάρος ζύγισης 30kg (μεγαλύτερο κατ’ απαίτηση) 
Ακρίβεια ζύγισης ±5gr / 5kg , 10± gr / 10kg. 


ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ :

-Ραουλόδρομος κάτω από την κεφαλή πληρώσεως, στη ζυγιστική
 πλατφόρμα.
-Ραουλόδρομος εισόδου σε ανοξείδωτο πλαίσιο διαστάσεων 500 x
 400mm M x Π.
-Ραουλόδρομος εξόδου σε ανοξείδωτο πλαίσιο διαστάσεων 500 x 
 400mm M x Π.
-Δεξαμενή αυτόνομη 200 lt , με βάση δαπέδου και ρακόρ εξόδου 1και
 ½ για σύνδεση με το ΗΜΖ1ΚΕ, χωρίς αυτοματισμούς.
-Πλωτήρας πνευματικός στήν δεξαμενή.
-Ρακόρ και βαλβίδες σύνδεσης δεξαμενής αντλίας(χωρίς σωλήνες).
-Ανοξείδωτη φυγοκεντρική αντλία μεταφοράς ελαιολάδου με by pass , 
 για παροχή 137 lt/min, με προετοιμασία για σύνδεση στό ΗΜΖ1 ΚΕ,
 και ηλεκτρικό έλεγχο από τον πίνακα του γεμιστικού.
-Αυτοματισμός ελέγχου αντλίας πρός την δεξαμενή.
-Σταθμός πωματισμού μέσω πνευματικού εμβόλου.
-Ρυθμιζόμενη με χειρομοχλό βάση του πνευματικού εμβόλου (βαρέως
 τύπου).
-Καταδυόμενη γεμιστική κεφαλή πνευματικής λειτουργίας για  
 αφρίζοντα προϊόντα.
-Πλήρως αντιεκρηκτική κατασκευή για εύφλεκτα προϊόντα.
-Δυναμοκυψέλη και πλατφόρμα ζύγισης για μεγαλύτερα βάρη
-Κατασκευή μηχανήματος με πλαστικά μέρη για οξειδωτικά προϊόντα (π.χ. χλωρίνες , οξέα, κ.λ.π.
-Διαφραγματική πνευματική αντλία για διαλύτες και εύφλεκτα.
-Διαφραγματική αντλία με ισοσταθμιστή (equalizer) για ομαλή ροή.
Επιστροφή