Μηχανήματα

ΑΣΚΩΝ (BAG IN BOX) DS 916 Εκδήλωση ενδιαφέροντος
           
DS 916   VERTICAL FILLER for BAG-IN-BOX CONTAINERS,της Ιταλικής εταιρίας TENCO s.n.c

- Γεμιστικό  ογκομετρικό για σακούλες που θα μπούν σε χ/κβ  
  (baginbox)
- Με έναν ογκομετρικό κύλινδρο, ρυθμιζόμενο για όγκο πλήρωσης από
   500 έως 5000 cc, με διπλό εμβολισμό γεμίζουμε 10lt, με τετραπλό
  εμβολισμό 20lt. Αυτή η λειτουργία μπορεί να γίνει αυτόματα με
  επιλογέα και επιπλέον κόστος.
- Με ρυθμιζόμενη ταχύτητα πλήρωσης των περιεκτών, και του
  ογκομετρικού κυλίνδρου.
- Η μηχανή είναι πλήρως πνευματική και δεν απαιτείται αντλία
  προώθησης προϊόντος.
- Διαθέτει μηχανισμό για την εύκολη τοποθέτηση (κλείσιμο) της ειδικής
  βαλβίδας (βρυσάκι).
- Μόλις γεμίσει και κλείσει ο ασκός, εύκολα μετακινείται μέσω ενός
  ραουλόδρομου βαρύτητας.
- Λειτουργία της μηχανής μέσω ποδοδιακόπτη η χειροδιακόπτη.
- Ο ογκομετρικός κύλινδρος είναι πλαστικός από υλικό κατάλληλο για
  τρόφιμα.
- Με πρόσθετο κόστος υπάρχει δυνατότητα χρήσης και ανοξείδωτου
  κυλίνδρου st/st.
- Ανοξείδωτο τραπέζι έδρασης των διαφόρων μηχανισμών.
Επιστροφή