Μηχανήματα

HMO 2K 5L Εκδήλωση ενδιαφέροντος
 ΗΜΙΑΥΤΟΜΑΤΗ ΓΕΜΙΣΤΙΚΗ (ΟΓΚΟΜΕΤΡΙΚΗ) ΜΗΧΑΝΗ
τύπου  ΗΜΟ 2Κ / 5L  κατασκευής  ΓΕΩΠΑΚ  ΑΤΕΒΕ

Η γεμιστική μηχανή ΗΜΟ 2Κ / 5Lείναι μια ημιαυτόματη ευθύγραμμη  ογκομετρική  μηχανή πλήρως πνευματικής λειτουργίας με δύο ογκομετρικούς κυλίνδρους - δύο κεφαλές πλήρωσης, για όγκους μέχρι πέντε (5) λίτρα.
 
■  Πλήρως ανοξείδωτη κατασκευή βαρέως τύπου.
■ Κατάλληλη για εμφιάλωση προϊόντων με μικρή και  μεσαία πυκνότητα
   όπως ελαιόλαδο, σπορέλαια, ορυκτέλαια, λιπαντικά, χημικά, 
   χυμούς,    απορρυπαντικά και άλλα.
■ Κατάλληλη για περιέκτες από γυαλί, πλαστικό, ή λευκοσίδηρο.
■ Με δύο ( 2 ) ογκομετρικούς κυλίνδρους.
■ Όγκος πλήρωσης  από 250 – 5000 ml (max5200 ml) ή πολλαπλάσιοι
   όγκοι.
■ Με δύο ( 2 ) κεφαλές πλήρωσης με βαλβίδα και φραγή για αποφυγή
   σταξίματος κατά την ολοκλήρωση της πλήρωσης.
■ Ακριβής πλήρωση,  χωρίς να λερώνονται οι περιέκτες. Ακρίβεια ±
   0,2%.
■ Απόδοση έως και 800 – 900 προϊόντα / ώρα για περιέκτες του 1 lt, 
   και έως και 300 -350 προϊόντα/ώρα για περιέκτες των 5 lt. Αναλόγως
   δεδομένων φιάλης και προιόντος, και επιδεξιότητας χειριστού.
   Η μέγιστη παραγωγή της μηχανής εξαρτάται από την διάμετρο των
   στομίων των φιαλών  δοχείων, την θερμοκρασία του προϊόντος και
   τα χαρακτηριστικά  του.
■ Ευκολία στον χειρισμό με μία ταυτόχρονη ρύθμιση όγκου και για
   τους  δύο κυλίνδρους χειροκίνητα, μέσω  χειροστροφάλου,  με
   ενδεικτικό αριθμητήρα.
■ Ελάχιστος χρόνος ρυθμίσεων  για διαφορετικούς όγκους – περιέκτες.
■ Δυνατότητα αναβάθμισης σε πλήρως αυτοματοποιημένο.
■ Όλα τα υλικά που έρχονται σε επαφή με το προϊόν είναι ανοξείδωτα
   υψηλής ποιότητας, και άλλα κατάλληλα με  τις απαιτήσεις της  
   νομοθεσίας.
■ Η μηχανή πληρεί τις απαιτήσεις CE, και είναι κατάλληλη με τις
  προδιαγραφές HACCP.

Aπαιτείται παροχή πεπιεσμένου αέρα 6-7 bar, κατανάλωσης 12 lt/ κύκλο ή 100 lt/minαπό αεροσυμπιεστή που δεν συμπεριλαμβάνεται στον εξοπλισμό του μηχανήματος.
 
-Η μηχανή μπορεί να χειριστεί ιδιαίτερα μεγάλο εύρος περιεκτών  και άλλων διαστάσεων, κατόπιν συνεννόησης με τον κατασκευαστή, με πιθανή επιβάρυνση του κόστους. 
 
Απόσταση από δεξαμενή τροφοδοσίας ως 5 μέτρα για αναρρόφηση προιόντος.
 
ΚΥΚΛΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Αφού τοποθετηθούν δύο (2) περιέκτες κάτω από τα γεμιστικά στόμια, γίνονται οι απαραίτητες μηχανικές ρυθμίσεις χωρίς απαίτηση εργαλείων,  και τίθεται σε λειτουργία  η μηχανή μέσω ποδοδιακόπτη.
Οι κεφαλές καταδύονται μερικώς μέσα στον λαιμό του περιέκτη. Ανοίγει η βαλβίδα της κεφαλής και  του ογκομετρικού κυλίνδρου,  και ταυτόχρονα ενεργοποιείται το έμβολο  των ογκομετρικών κυλίνδρων προς πλήρωση.                                                
‘Όταν ολοκληρωθεί η πλήρωση οι βαλβίδες εξαγωγής κλείνουν και  οι κεφαλές επιστρέφουν στην αρχική τους θέση.
Οι ογκομετρικοί κύλινδροι επιστρέφουν στην αρχική τους θέση και ταυτόχρονα γεμίζουν
με καινούργιο προϊόν, με το άνοιγμα των αντίστοιχων βαλβίδων εισαγωγής προιόντος.      
 
ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΕΡΩΝ ΜΗΧΑΝΗΣ

ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΡΑΠΕΖΙ ΒΑΡΕΩΣ ΤΥΠΟΥ Διαστάσεων  800 x600 mmΜ xΠ, με ύψος εργασίας 900 mm.’Εδραση  με τέσσερα πέλματα( Φ100 x  Μ16 ) στο έδαφος, ρυθμιζόμενου ύψους ± 50 mm. Πρόσβαση  στο εσωτερικό  όπου εδράζεται ο κεντρικός μηχανισμός συγχρονισμού και κίνησης των εμβόλων των ογκομετρικών κυλίνδρων, καθώς και ο αυτοματισμός ελέγχου των πνευματικών στοιχείων ( βαλβίδες κλπ ) από ανοιγόμενη θύρα.
                                         
                    
ΒΑΣΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ,  διάτρητη, κάτω από τις κεφαλές πλήρωσης με σύστημα συλλογής υγρού σε δοχείο. Διαστάσεις  400 x300  mm  Μ xΠ και κατασκευή  από ανοξείδωτο AISI304, και έδραση  στο τραπέζι του συστήματος
                 
ΔΥΟ (2) ΟΓΚΟΜΕΤΡΙΚΟΙ ΚΥΛΙΝΔΡΟΙ  πλήρωσης, με ρυθμιζόμενη ταχύτητα. Κατασκευή από  AISI304,  έδραση στο τραπέζι του συστήματος, βάκτρο   κυλίνδρου  AISI304 και χωρητικότητα  κυλίνδρου έως 5200 ml.


ΔΥΟ (2) ΚΕΦΑΛΕΣ (ΒΑΛΒΙΔΕΣ ΠΛΗΡΩΣΗΣ) από  AISI304, έδραση   μαζί με τονμηχανισμό μερικής κατάδυσηςτων κεφαλών  στο τραπέζι του συστήματος.

Κίνηση  μέσω πνευματικού εμβόλου  ρυθμιζόμενης ταχύτητας πλήρωσης. Κεφαλή   με  βαλβίδα πλήρωσης με φραγή από πνευματικό έμβολο για αποφυγή σταξίματος όταν ολοκληρωθεί το  γέμισμα που περιλαμβάνει και μηχανισμό κεντραρίσματος του λαιμού της φιάλης. Στόμιο  διαμέτρου  Φ14 mm, με δυνατότητα διαφορετικών διαμέτρων για  διαφορετικές φιάλες.
 
ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΟΓΚΟΥ, για ρύθμιση του όγκου πλήρωσης με έδραση στο τραπέζι του συστήματος, ρύθμιση  μέσω ντίζας και χειροστροφάλου, και ένδειξη μέσω μηχανικού μετρητή -αριθμητήρα ακριβείας, για ευκολία σε κάθε ρύθμιση αλλαγής όγκου.
 
ΟΔΗΓΟΙ ΣΥΓΚΡΑΤΗΣΗΣπεριεκτών, με έδραση  στο τραπέζι της μηχανής, από ανοξείδωτο  AISI304, και δυνατότητα ρύθμισης για διαφορετικούς περιέκτες.

ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ  στο τραπέζι της μηχανής.Περιέχει διακόπτη ρύθμισης ταχύτητας πλήρωσης ογκομετρικών κυλίνδρων, διακόπτη ρύθμισης ταχύτητας πλήρωσης περιεκτών, βοηθητικό διακόπτη ρύθμισης όγκου πλήρωσης, και θέση για διακόπτη πολλαπλών εμβολισμών (πνευματικός μετρητής) που ανήκει στον προαιρετκό εξοπλισμό, και EmergencyStopπου σταματά πλήρως όλα τα κινούμενα μέρη.   
 
Επιστροφή