Μηχανήματα

ITALDIBIPACK ECOSPIR ELC S Εκδήλωση ενδιαφέροντος


     E C O S P I R    Ε L C / S    -    ITALDIBIPACK  S.p.a.
 
Ιταλικής προέλευσης, τεχνολογίας και κατασκευής, με προδιαγραφές CE.
 
Περιγραφή μηχανής:
Η απλούστερη μηχανή περιτύλιξης της παλέτας με STRETCHFILM.
Το μηχάνημα αυτό είναι τόσο εύκολο στην χρήση και αξιόπιστο ώστε κάθε χειριστής να είναι σε θέση να το λειτουργήσει με μεγάλη αποτελεσματικότητα, με την καλύτερη ποιότητα περιτύλιξης και με μεγάλη εξοικονόμηση φιλμ.
 
Αποτελείται από ηλεκτρικό πίνακα ελέγχου και μηχανικό σύστημα τεντώματος του φίλμ με το χέρι ώστε να έχουμε μεγαλύτερη εξοικονόμηση και καλλίτερο σφίξιμο των προϊόντων στην παλέτα.
Ο φορέας του φίλμ κινείται με αλυσίδα.
 
Δεν χρειάζεται τροποποίηση του εδάφους λόγω του ότι χρησιμοποιείται κεκλιμένη ράμπα φόρτωσης και έτσι είναι δυνατόν να φορτώσουμε την παλέτα με ένα χειροκίνητο παλλετοφόρο.
Το μηχάνημα μεταφέρεται εύκολα.
 
α) Χειρισμός χειροκίνητα ή αυτόματα.
β) Για τον χειροκίνητο κύκλο ο χειριστής επαναλαμβάνει τις ρυθμίσεις.
γ) Για τον αυτόματο κύκλο υπάρχει φωτοκύτταρο επάνω στον φορέα
    του φιλμ που ελέγχει το ύψος της παλλέτας αυτόματα.
δ) Σύστημα συγχρονισμού ώστε το περιστρεφόμενο τραπέζι να
    σταματάει πάντοτε στην ίδια θέση.
ε) Εύκολος προγραμματισμός στροφών περιτύλιξης της παλλέτας άνω
    και κάτω (με ξεχωριστούς ελέγχους).
στ) Κουμπί επείγοντος σταματήματος της μηχανής (EMERGENCYSTOP).
Η μηχανή διέπεται από κανόνες CE.
 

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
1.  Ταχύτητα περιστροφής:    έως 10 στροφές/min
2.  Μέγιστο βάρος φορτίου:   1700 kgr
3.  Διαστάσεις παλέτας maximum  1200x1200 mm
4.  Ύψος ρολλού φίλμ:                500 mm
5.  Διάμετρος φίλμ max:            300 mm
6.  Hλεκτρική παροχή:     380V/3PH/50Hz + ουδέτερο
7.  Απαιτούμενη ισχύς:     1 kW
8.  Διαστάσεις μηχανής:   1500x2250x2350 mm
9.  Χειροκίνητος κύκλος    Ναι
10  Αυτόματος κύκλος        Ναι
11. Διάσταση τράπεζαπεριστροφής               1500 mm
12. Μέγιστο ύψος παλέτας                  2000 mm
13. Ύψος τράπεζας περιστροφής από έδαφος  80 mm
14. Βάρος μηχανής           370 kgr
15. Ρύθμιση τάνυσης του φιλμ με μηχανικό φρένο
16. Με INVERTERγια ρύθμιση της ταχύτητας περιστροφής της τράπεζας
17. Το μοτέρ για την περιστρεφόμενη τράπεζα, προστατεύεται από
     καπάκι μεταλλικό
18. Δυνατότητα προετοιμασίας έως 10 διαφορετικών προγραμμάτων
     με διαφορετικές παραμέτρους
α) Αριθμός περιτυλίξεων στην βάση της παλέτας.
β) Ρύθμιση του φωτοκυττάρου ώστε να καλύψει πλήρως το πάνω
    μέρος της παλέτας 
γ) Επιλογή του αριθμού κύκλων περιτύλιξης
δ) Δυνατότητα καθορισμού περιτυλίξεων στο άνω μέρος της παλέτας 
 
Eπίσης συμπεριλαμβάνονται:
-Σύστημα φωτοκύτταρου ανίχνευσης ύψους παλέτας
-Προγραμματιζόμενος αριθμός περιστροφών παλέτας, στο άνω και
 κάτω μέρος της  
-Ο κύκλος λειτουργίας ενεργοποιείται μέσω ενός πλήκτρου START
-Μετάδοση κίνησης με αλυσίδα
-Διακόπτης START/STOPγια την περιστροφή της πλατφόρμας
-Μηχανικό τέντωμα του φιλμ με συμπλέκτη. (Ρύθμιση εφελκυσμού “Stretch”μεμβράνης).
-Διακόπτης αυτόματου σταματήματος μηχανής (emergencystop)
Επιστροφή