Μηχανήματα

ΑΥΤΟΜΑΤΑ ΜΗΧ. ΑΦΡΙΖΟΝΤΩΝ/ ΧΗΜΙΚΩΝ/ ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΩΝ Εκδήλωση ενδιαφέροντος
Αυτόματα ογκομετρικά πνευματικα γεμιστικά, από 50-1.000 ml ή από 250- 5.000ml, με μία ή δύο καταδυόμενες κεφαλές απο AISI 304 / AISI 316/ AISI 316 L/ Τιτανίου, πλαστικών κυλίνδρων, κατάλληλα για εφαρμογες σε αφρίζοντα προϊόντα, απορρυπαντικά, χημικά, έως και μεσαίας πυκνότητας σαπωνοειδή ή κρεμοειδή, συνοδευόμενα από όλα τα απαραίτητα  μηχανήματα της εφαρμογής που χρειάζεστε. Ενδεικτικά παραθέτουμε τις γενικές τεχνικές προδιαγραφές ενός γεμιστικού.
 
AVOL 4K 5L AISI 316 BOTTOM FILLING

ΑΥΤΟΜΑΤH ΕΥΘΥΓΡΑΜΜH ΓΕΜΙΣΤΙΚΗ ΜΗΧΑΝΗ ( ΟΓΚΟΜΕΤΡΙΚΗ )  NUMERIC CONTROL  
 
ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ .
Η δομή της μηχανής είναι και για χειρισμό προϊόντων χλωρίου, γεγονός  που απαιτεί  κάποιες ιδιαιτερότητες στην κατασκευή  οι οποίες αναλυτικά είναι:
►Υπερκείμενη δεξαμενή απο πλαστικό με δομή να δέχεται έξοδο σε τέσσερις σωλήνες της 1’’ οπότε κατ’ αναλογία η είσοδος πρέπει να είναι 2’’ για να έχει ομαλή ροή το προϊόν.
► Κεφαλές πλήρωσης θα είναι κατασκευασμένες από ΤΙΤΑΝΙΟ και άλλα κατάλληλα υλικά για λόγους συμβατότητας με το χλώριο και μηχανικής αντοχής στην περίπτωση κρούσης με ελαττωματικούς περιέκτες.
► Όλες οι εύκαμπτες σωληνώσεις μεταξύ ογκομετρικών κυλίνδρων – κεφαλών είναι από υλικά κατάλληλα για προϊόντα χλωρίου καθώς και οι σύνδεσμοί τους.
► Οι ογκομετρικοί κύλινδροι από πλαστικό, τα βάκτρα των ογκομετρικών κυλίνδρων αν και δεν έρχονται σε επαφή με προϊόν θα είναι απόAISI316 L.
► Ο μηχανισμός κίνησης των βάκτρων των ογκομετρικών κυλίνδρων θα είναι με αυτόματο σύστημα λίπανσης.
 
ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ
 
►Δύο δεξαμενές από πλαστικό χωρητικότητας 120L έκαστη με
  αυτοματισμό στάθμης.
►Σκάφη αποσπώμενη η οποία τοποθετείται στην περιοχή πλήρωσης.
►Αντλία επανακυκλοφορίας και εκροής των αποβλήτων.
►Σωληνώσεις – συνδέσεις με τήν μηχανή.
►Αυτοματισμός του συστήματος.
 
Τρόπος λειτουργίας.
Από τό μενού στην οθόνη επιλέγεται ο τρόπος καθαρισμού ο οποίος θα μπορεί να τροποποιηθεί όποτε ζητηθεί, αλλά να είναι συμβατός με το υδραυλικό σύστημα.
 
 Βήμα 1ο  Πλήρωση και των δύο δεξαμενών με υγρό καθαρισμού ( θα υπάρχει η επιλογή αν απαιτείται μόνο η μία ).
Βήμα 2ο    (Ξέπλυμα με νερό).  Εκκίνηση πλήρωσης των ογκομετρικών κυλίνδρων και ένας εμβολισμός αδειάσματος στην σκάφη συλλογής από τα μπέκ. Επανάληψη την πλήρωσης των κυλίνδρων και κλείνει το κύκλωμα της 1ης δεξαμενής.
Βήμα 3ο   (Καθαρισμός με ανακυκλοφορί ). Κυκλοφορία μεταξύ κολεκτέρ -  ογκομετρικώνκυλίνδρων – κεφαλών – σκάφης για προκαθορισμένο χρόνο ή για αριθμό εμβολισμών. Με το πέρας τα απόβλητα αποβάλλονται στην αποχέτευση.
Βήμα 4ο    Τα βήματα 2 και 3 θα μπορούν να επαναληφθούν 2 επιπλέον φορές έως ότου  αδειάσει η δεξαμενή ή να γίνεται επανακυκλοφορία με την δεξαμενή και τα απόβλητα που πλέον θα είναι στην δεξαμενή μπορούν να χρησιμοποιηθούν σαν πρώτη πλύση για κάποιον άλλο καθαρισμό. Θα υπάρχουν και οι δύο εναλλακτικές λύσεις στο μενού. Ο χρόνος του κύκλου είναι ρυθμιζόμενος.
Βήμα 5ο    (Τελικό ξέπλυμα με νερό). Από την δεύτερη δεξαμενή θα γίνει το τελικό ξέπλυμα με πλήρωση ογκομετρικών κυλίνδρων και άδειασμα στην σκάφη και στην συνέχεια στην αποχέτευση . Ο κύκλος αυτός ρυθμίζεται χρονικά. Στο τέλος του κύκλου οι κύλινδροι θα παραμένουν άδειοι από το υγρό καθαρισμού.
 
Τελειώνοντας θα πρέπει να γίνει ένας κύκλος με το νέο προϊόν στην περίπτωση που το υγρό καθαρισμού δεν πρέπει να υπάρχει στο προϊόν σας.
 

ΑVΟL4Κ / 5L( με 4 Ογκομετρικούς κυλίνδρους, 4 Κεφαλές πλήρους κατάδυσης )
Κατασκευή της εταιρίας ΓΕΩΠΑΚ ΑΤΕΒΕ.
 
Πλήρως ανοξείδωτο.AISI304 – 316 Lόπου απαιτείται.
Κατάλληλογια περιέκτες από γυαλί, πλαστικό, λευκοσιδηρά δοχεία.
Κατάλληλογια εμφιάλωση προϊόντων με μικρή και μεσαία πυκνότητα, προϊόντων χλωρίου.
Τέσσερις ( 4 ) πλαστικούςογκομετρικούς κυλίνδρους περιεκτικότητας από 100 – 5000 ml,
( μέγιστο 5.200 ml), η υποδομή είναι για χειρισμό προϊόντων χλωρίου με βαλβίδες από PTFEκαι αντίστοιχες σωληνώσεις.
Η κίνηση των βάκτρων των ογκομετρικών κυλίνδρων γίνεται ηλεκτρικά με έλεγχο θέσης και δυνατότητα αυξημένων ρυθμίσεων ταχύτητας και αποθήκευση αυτών.
Τέσσερις ( 4 ) κεφαλές πλήρωσης ( πλήρους κατάδυσης ) διαμέτρου 18 mm, με βαλβίδα και φραγή από έμβολο για αποφυγή σταξίματος κατά την ολοκλήρωση της πλήρωσης.
Η ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΩΝ ΚΕΦΑΛΩΝ ΕΙΝΑΙ ΑΠΟ ΤΙΤΑΝΙΟ, και άλλα κατάλληλα υλικά.
Η κίνηση γίνεται ηλεκτρικά με έλεγχο θέσης και δυνατότητα αυξημένων ρυθμίσεων ταχύτητας και αποθήκευση αυτών
Μηχανισμός κεντραρίσματος των φιαλών.
Ακρίβεια δοσομέτρησης ± 0,2 %.
Σκάφη συλλογής για πιθανή σταγόνα κατά την ολοκλήρωση της πλήρωσης.
Υπερκείμενη Δεξαμενή χωρητικότητας 200 λίτρων  με αυτοματισμό στάθμης, ballvalve( inoxAISI304 ) ασφαλείας στην είσοδο του δικτύου τροφοδοσίας της δεξαμενής.  
Ρύθμιση όγκου ταυτόχρονα και στους τέσσερις ( 4 ) ογκομετρικούς κυλίνδρους με ηλεκτρική κίνηση ελεγχόμενης ταχύτητας  από inverter, ελεγχόμενη θέση ( μέσω γραμμικού encoder) και αποθήκευση για κάθε διαφορετικό προϊόν.
Συνεχής έλεγχος θερμοκρασίας με ταυτόχρονη διόρθωση του όγκου.
Αντλία τροφοδοσίαςπροϊόντος ελεγχόμενη από το γεμιστικό.
Μεταφορική ταινία για την κίνηση των προϊόντων τρία μέτρα ( δύο μέτρα στην είσοδο και ένα στην έξοδο ). Ρυθμιζόμενης ταχύτητας ηλεκτρονικά μέσω inverter.
 
Ηλεκτρικός πίνακας για τον πλήρη έλεγχο των λειτουργιών με χειρισμό μέσω οθόνης αφής, αποθήκευση δεδομένων όγκου, ένδειξη σφαλμάτων, κ.λ.π.
Παραγωγική ικανότητα max1.800 φιάλες των 1000ml/ ώρα, για μη αφρίζοντα και 1.400  φιάλες των 1000ml/ ώρα για αφρίζοντα.
Ηλεκτρικά SIEMENS, πνευματικά FESTO.
Εγκατεστημένη Ισχύς : 5,6 kW
Kατανάλωση πεπιεσμένου αέρα: 120 lt/ min.
Πληρεί τις απαιτήσεις CE, HACCP

Επιστροφή