Μηχανήματα

Αυτόματο περιστροφικό πωματιστικό κατάλληλο για πωματισμό γυάλινων και πλαστικών φιαλών.
Αυτόματο περιστροφικό πωματιστικό κατάλληλο για πωματισμό λευκοσιδηρών δοχείων, γυάλινων και πλαστικών φιαλών.