Μηχανήματα

Η γεμιστική μηχανή Α.Ο/2K-1Lείναι μια αυτόματη ευθύγραμμη ογκομετρική μηχανή ηλεκτροπνευματικής λειτουργείας με δύο κεφαλές πλήρωσης.