Μηχανήματα

Αυτόματα ογκομετρικά πνευματικα γεμιστικά, από 50-1.000 ml ή από 250- 5.000ml, με μία ή δύο καταδυόμενες κεφαλές απο AISI 304 / AISI 316/ AISI 316 L/ Τιτανίου, πλαστικών κυλίνδρων, κατάλληλα για εφαρμογες σε αφρίζοντα προϊόντα, απορρυπαντικά, χημικά, έως και μεσαίας πυκνότητας σαπωνοειδή ή κρεμοειδή, συνοδευόμενα από όλα τα απαραίτητα μηχανήματα της εφαρμογής που χρειάζεστε.